Strielaj
Klub vojakov v zálohe BA – 100

športový klub KVvZ BA 100

3. mája 2014

Športový klub KVvZ BA 100 :

-klub a jeho činnosť  :

  • -praktická streľba a výcvik

  • -športový klub poskytuje členstvo , ktoré je podmienkou získania resp. udržania si skupiny E zbrojného preukazu. Niektoré OR PZ vrámci SR vyžadujú potvrdenie, že klub vykonáva aktívnu činnosť s konkrétnou zbraňou (brokovnica, samopal, odstrelovačka)

  • -bezpečnostná osveta , prednáškova činnosť v oblasti zbraňovej problematiky, legislatívy a bezpečnosti a poradenstvo

  • -propagácia športovo-streleckých aktivít

  • -organizácia  a účasť na športových súťažiach podľa pravidiel IPSC, IDPA / LOS a KVZ

  • -stretnutia priaznivcov zbraní a aktívnych strelcov

  • -praktická  príprava žiadateľov o ZP v manipulácií so zbraňou  + poradenstvo

  • -spolupráca a workshopy s odbornými inštruktormi a organizáciami

  • spoločné nákupy zbraní a streliva u výrobcov a predajcov

Klub tvoria okrem iných aj aktívny a bývalí  príslušníci ozbrojených zložiek SR.

vedenie klubu:

predseda: Ing.Ján ŠČERBÍK (0905 690 506)  rogojack@gmail.com

podpredseda: Peter RADOŠOVSKÝ (0905 560 506)  peporado@gmail.com

adresa klubu :   KVvZ BA 100, Senecká 63, 90024 Veľký Biel

Športový klub vznikol pri novovybudovanej strelnici v katastri obce Vištuk (okr.PK) lokalita Silárd v susedstve farmy.

Členské: – 25eur  

platba po tel.dohode na č.ú: 

IBAN : SK30 1100 0000 0029 1986 5543  (Tatrabanka) 

SWIFT (BIC) : TATRSKBX 

(do poznámky uviesť meno a  priezvisko)

————————————————————————————————